SURE TO TOURISM

SURE TO TOURISM

Sustenabilitatea ca instrument de redresare pentru întreprinderile mici din turism

Despre proiect

Proiectul SURE to Tourism își propune să sprijine instrumentele care includ atât aspecte economice, cât și de mediu, pentru a contribui la o redresare ecologică a industriei hoteliere, creând oportunități pentru o relansare ecologică a industriei hoteliere în urma pandemiei COVID-19 prin dezvoltarea de noi politici și instrumente care să sprijine o redresare ecologică.

Având în vedere ponderea mare din PIB pe care industria turismului o reprezintă în multe economii europene, este crucial pentru SU.RE. To Tourism să ofere industriei un sprijin personalizat, necesar pentru o redresare durabilă. Pe baza interviurilor cu părțile interesate și a analizei de situație, ar trebui pus la dispoziție un pachet cu inițiative recomandate pentru a promova o redresare ecologică a industriei hoteliere, care să includă în principal recomandări pe termen scurt, printre care se numără formarea hotelierilor cu privire la măsurile comportamentale și tehnice pentru a crea efecte rapide asupra costurilor și pentru a pune în aplicare reglementările privind igiena și siguranța în operațiunile lor zilnice. Acest lucru ar putea fi însoțit, de asemenea, de o abordare etapizată pentru a facilita punerea în aplicare a măsurilor de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) pentru hotelieri. În plus, perfecționarea profesională și utilizarea soluțiilor digitale pot oferi un ajutor substanțial proprietarilor de mici afaceri pentru a-și transforma produsul și serviciul turistic într-o experiență durabilă unică.

Obiectivul proiectului

proprietarii de IMM-uri
Bărbați și femei adulți (lucrători și șomeri), oameni cu potențial ridicat dar și cei care se confruntă cu riscul excluderii de pe piața muncii
Furnizori de formare, educatori pentru adulți, consilieri și profesioniști din domeniul turismului
Organizații care oferă formare profesională și servicii de sprijin pentru antreprenorii din turism, cum ar fi asociații de turism, camere, instituții locale sau regionale, etc.
Asociații de proprietari de hoteluri
Operatorii de turism
Grupuri de mediu
Întreprinderi și companii TIC

Obiectivele proiectului SU.RE. To Tourism project

Obiectivul principal al SU.RE. To Tourism este de a răspunde nevoilor de formare a proprietarilor de IMM-uri din domeniul turismului în ceea ce privește competențele transversale cheie, pe baza noilor cercetări actualizate, și de a consolida activitățile lor de afaceri în ceea ce privește impactul economic, social și de mediu. SU.RE. To Tourism este un parteneriat UE conceput pentru a dezvolta metode de învățare de bază și inovatoare care să încurajeze cel mai bine redresarea durabilă a micilor afaceri din turism, răspunzând nevoii de educație și formare datorită unei propuneri inovatoare bazate pe participare și TIC.

Acest proiect se va concentra pe micile întreprinderi de turism și pe măsurile pe termen scurt și mediu care sunt capabile să susțină o redeschidere ecologică a industriei turismului prin contribuția la:

Măsurile pe termen scurt vor include:

Intră în contact

Organizații participante