SURE TO TOURISM

Partneri

Koordinator:

JUGOZAPADNI UNIVERZITET "NEOFIT RILSKI"

Opis organizacije:

Jugozapadni univerzitet “Neofit Rilski” (SWUNR) jedno je od pet najvećih državnih klasičnih univerziteta u Bugarskoj. Zapošljava više od 800 nastavnika uključujući profesore, izvanredne profesore i docente. Oni pružaju moderne načine obuke sledeći bugarsku tradiciju u obrazovanju i istraživanju s jedne strane, te zadovoljavajući savremene europske standarde u područjima nauke, umetnosti i sporta, s druge strane.

Југозападни универзитет је државна институција која нуди обуку на бугарском и енглеском језику у 67 дипломских, 86 магистарских и 43 специјализована докторска програма, запошљава преко 800 предавача укључујући професоре, ванредне професоре и доценте. Они пружају савремене начине обуке пратећи бугарску традицију у образовању и истраживању с једне стране, и испуњавају савремене европске стандарде у области науке, уметности и спорта, с друге стране. Основне структуре Универзитета су:

Univerzitet osigurava prehranu i smještaj u tri menze i dva obnovljena doma. Njegova biblioteka poseduje preko 200.000 svezaka, e-čitaonicu s besplatnim pristupom bazama podataka EBSCO Publishing, Science Direct, SCOPUS, Benham Sciece i ProQuest Central. Centar za karijere pruža kvalitetnu pomoć i usluge za pomoć studentima  Jugozapadnog Univerzitet u dobijanju adekvatnih stručnih saveta kao i podršku diplomantima u pronalaženju odgovarajućih poslova na tržištu rada.

Tokom proteklih godina Jugozapadni Univerzitet “Neofit Rilski”-Blagoevgrad bilo je uključeno u 36 međunarodnih i nacionalnih projekata, financiranih u okviru Programa europske teritorijalne suradnje “Grčka-Bugarska 2007-2013”, Europskog gospodarskog prostora (EEA) i Norveškog financijskog mehanizma ( NFM ) Fond za stipendije, Sedmi okvirni program, Program celoživotnog učenja, Program Leonardo da Vinci, Program celoživotnog učenja; Potprogram KA2 – jezici, EU Erasmus+ Izgradnja kapaciteta u programu visokog obrazovanja itd.

Na Univerzitetu je dostupno preko 30 laboratorija i istraživačkih centara. Univerzitet provodi proaktivne međunarodne politike koje uključuju saradnju institucija za obuku i istraživanja iz cele Europe, SAD-a, središnje Azije i Dalekog istoka Azije. Univerzitet ima potpisane ugovore s 30-ak univerziteta u Europi u okviru Erasmus+ programa mobilnosti.

Partneri:

Ecosystem Europe Association

Opis organizacije:

Ecosystem Europe Association je ekološka nevladina organizacija, registrirana 2013. u ekonomski najnepovoljnijoj regiji Bugarske – severozapadnoj, s mrežom stručnjaka i partnera širom Europe.

Ecosystem Europe ima veliko iskustvo i kompetencije u dva glavna područja:

Organizacija ima dugogodišnje i bogato iskustvo u sferi zaštite prirode, održivog razvoja i odgovornog turizma. Europa ekosustava uvela je mnoge ideje i pokušala aktivno motivirati promenu tradicionalnih obrazovnih paradigmi i razumevanja održivog razvoja.

Od 2018. Ecosystem Europe je član mreže The One Planet UN, koja je globalno partnerstvo više dionika za održivi razvoj, generirajući zajednički učinak kroz svojih šest programa: javna nabava, zgrade i izgradnja, turizam, prehrambeni sistemi, informiranje potrošača, i Životni stilovi i obrazovanje.

Misija Ecosystem Europe je potaknuti naše društvo na promenu prema kružnom gospodarstvu, održivom razvoju i gospodarstvu koje se u velikoj meri temelji na prirodnim načelima.

Naši ciljevi su:

Website

Društvene mreže

Partneri:

DEKAPLUS BUSINESS SERVICES LTD

Opis organizacije:

DEKAPLUS je organizacija za obuku i poslovno savetovanje, prvenstveno usmerena na razvoj kompetencija i veština menadžmenta malih i srednjih predzeća i prvozaposlenih. Osnovana je 2006. godine u Limassolu na Cipru.

DEKAPLUS se fokusira na potrebe malih i srednjih poduzeća (SME) za postizanje održivosti, ima za cilj izoštriti resurse dostupne malim i srednjim poduzećima, omogućujući im na taj način postizanje maksimalne produktivnosti. Osim toga, DEKAPLUS može posredovati u raspoređivanju bilo kojih drugih resursa (financijskih, ljudskih, vanjskih izvora itd.) za olakšavanje poslovanja malih i srednjih poduzeća. Nudi stručno savetovanje u specifičnim poslovnim operacijama poput sustava upravljanja, opskrbnog lanca, informacijske tehnologije i upravljanja ljudskim resursima. Skupina stručnih konzultanata nudi praktične alate za izoštravanje područja niske učinkovitosti ili za reinženjering procesa. Također pruža smernice novim startupima u lociranju i pristupu mogućnostima financiranja i uključivanju u aktivnosti umrežavanja.

Partneri:

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Harghita

Opis organizacije:

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară Harghita (ADI Harghita) osnovana je 2009. godine na inicijativu županijskog veća Harghite i deluje uz potporu 50 lokalnih uprava s ciljem stvaranja i održavanja dugoročne saradnje s lokalnim upravama i organizacijama županije rad u području turizma, provođenje nacionalnih i međunarodnih projekata, čija je svrha unapređenje turizma, te očuvanje kulture i okoliša. Istovremeno, cilj udruge je i zaštita okoliša, popularizacija županijskog turizma, kao i pokretanje usluga vezanih uz razvoj istog.

Glavna delatnost organizacije je razvoj i popularizacija turizma u okrugu Harghita. Organizacija je zadužena za upravljanje, održavanje i popularizaciju aplikacije i web stranice Visit Harghita. Ovo je jedina platforma koja odgovara na sva pitanja koja turista mora znati pre posete županiji.

Udruga je dala značajan doprinos u izradi strategije turizma županije i zaslužna je za njezinu provedbu. Olakšava pristup razvojnim mogućnostima za turističke operatere i poboljšava institucionalni okvir sektora. Surađuje s pojedinačnim dionicima – hotelima, restoranima, putničkim tvrtkama, donositeljima odluka i drugim poduzećima kako bi privukli više turista. Organizira konferencije i sudjeluje na sajmovima i izložbama u cilju jačanja suradnje između različitih turističkih aktera te im pomaže u učinkovitijoj promociji svojih usluga i pružanju kvalitetnije turističke ponude.

ADI Harghita promiče mogućnosti obuke (komunikacija, marketing itd.) za lokalna mala i srednja poduzeća za stjecanje znanja o korištenju različitih alata za privlačenje novih kupaca i ponudu novih i kvalitetnih usluga. Tim izrađuje publikacije, sudjeluje u tematskim projektima (npr. Marijin put), promiče verski i kulturni turizam te razvija programe i projekte na području održivog turizma.

Website

Društvene mreže

Društvene mreže

Partneri:

Europski klaster Alpe Adria Pannonia

Opis organizacije:

EUROPSKI CLUSTE ALPE ADRIA PANNONIA osnovan je 26.09.2014. u Novom Sadu, Autonomna Pokrajina Vojvodina, Republika Srbija Novi Sad, Grad Europske prijestolnice mladih 2019. i Grad Europske prijestolnice kulture 2021./2022.

Klaster je nevladina neprofitna organizacija sa 100 članova pravnih osoba: gospodarske komore, agencije za lokalni razvoj, agencije za ruralni razvoj, turističke organizacije, fakulteti i instituti, nevladine udruge, poduzeća, mali klasteri, zadruge, Glavni cilj klaster je uspostaviti suradnju s europskim regijama, s posebnim naglaskom na regije Alpe-Jadran-Panonija, Dunav, Jadransko-Jonsku i Agri Bio Mediteranneo.

Glavni cilj klastera je uspostavljanje suradnje s europskim regijama, s posebnim naglaskom na regije Alpe-Jadran-Panonija, Dunav, Jadransko-Jonska regija i Agri Bio Mediteranneo. Glavne aktivnosti klastera usmerene su na razvoj tehnološkog napretka u gospodarstvu, poljoprivredi i turizmu, očuvanje ruralnih područja i održivi razvoj ruralnih područja, pametna sela, pametni gradovi, zaštita i očuvanje tradicijske i organske poljoprivrede, stvaranje brendiranih proizvoda s zaštićeno zemljopisno podrijetlo, ruralni, kulturni i ekološki turizam s naglaskom na eko agroturizam, neformalno obrazovanje, promicanje inovativnosti i umrežavanja, zaštita okoliša, ekologija, razvoj javno-privatnog partnerstva za postizanje uravnoteženog lokalnog i regionalnog rasta i razvoja, promocija kulturno-povijesne baštine, tradicijskih proizvoda s naglaskom na vino, mliječne i mesne proizvode, promicanje starih zanata i zanata, organiziranje izložbi, okruglih stolova, konferencija, studijskih putovanja.

Partneri:

INSTALOFI LEVANTE SL

Opis organizacije:

Инсталофи Леванте С.Л. – ФиГ Цонсулторес (ФИГ) је приватна организација за образовање и обуку, која промовише локално тржиште рада, као и процес доживотног учења одраслих, компанија и младих. ФИГ активно ради на услугама развоја каријере да би се односила на широк спектар програма и услуга чија је главна сврха да помогну појединцима да стекну знања, вештине и ставове како би развили животне вештине и управљали својим учењем, радом и каријером. Програми обуке које пружа ФиГ односе се на креирање бизниса и иновативне концепте, предузетништво, дигиталне вештине и трансформацију, развој услуга, размишљање о дизајну услуга, обуку о запошљивости основних и меких вештина. Основан 2001. године, присутан је и на међународним тржиштима активно делујући у области саветника за стратегију интернационализације, помажући компанијама да дефинишу стратегије које им омогућавају раст на иностраним тржиштима и међународном пословању. Као добављач иновативних решења, додајући пословну вредност кроз имплементацију методологије обуке на професионалном нивоу, иновативне формуле, дигиталну трансформацију за компаније, методе сарадње и партнерства, избор ХР-а и обуку о интернационализацији, компанија је у могућности да им помогне на путу. расту до малих и средњих предузећа и предузетника.

Website

Društvene mreže

Partneri:

KENTRO EPAGELMATIKIS KATARTISIS DIAS EPE

Opis organizacije:

DIAS VET je obrazovna i savetodavna organizacija akreditirana od strane Grčke nacionalne organizacije – EOPPEP. Osnovana je 2009. godine u Grčkoj i ima 3 potpuno operativna ureda u gradovima Trikala, Karditsa i Volos. Ima 11 stalno zaposlenih i 50 honorarnih trenera/stručnjaka.

Naša organizacija ima za cilj značajno doprinijeti osiguravanju jednakog pristupa znanju za sve dijelove društva (osobito siromašne mlade ljude), promicati održivost, zdravo ponašanje i oblikovati bolju budućnost za ljude. Jedan od naših glavnih ciljeva je promicanje poduzetništva i osobne inicijative mladih, jer verujemo da je to glavni način da omogućimo ljudima i pomognemo im da prebrode izazov rastuće nezaposlenosti.