SURE TO TOURISM

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Δικτυακός τόπος

Μεσα κοινωνικής δικτύωσης:

Συντονιστής:

SOUTH-WEST UNIVERSITY “NEOFIT RILSKI”

Περιγραφή του οργανισμού:

Το South-West University “Neofit Rilski” (SWUNR) είναι ένα από τα πέντε μεγαλύτερα κρατικά κλασικά πανεπιστήμια στη Βουλγαρία. Απασχολεί περισσότερους από 800 διδάσκοντες, συμπεριλαμβανομένων καθηγητών, αναπληρωτών καθηγητών και επίκουρων καθηγητών. Παρέχουν σύγχρονους τρόπους εκπαίδευσης ακολουθώντας τις βουλγαρικές παραδόσεις στην εκπαίδευση και την έρευνα αφενός και πληρούν τα σύγχρονα ευρωπαϊκά πρότυπα στους τομείς της επιστήμης, των τεχνών και του αθλητισμού, αφετέρου.

Το South-West University “Neofit Rilski” (SWUNR) είναι ένα από τα πέντε μεγαλύτερα κρατικά κλασικά πανεπιστήμια στη Βουλγαρία. Απασχολεί περισσότερους από 800 διδάσκοντες, συμπεριλαμβανομένων καθηγητών, αναπληρωτών καθηγητών και επίκουρων καθηγητών. Παρέχουν σύγχρονους τρόπους εκπαίδευσης ακολουθώντας τις βουλγαρικές παραδόσεις στην εκπαίδευση και την έρευνα αφενός και πληρούν τα σύγχρονα ευρωπαϊκά πρότυπα στους τομείς της επιστήμης, των τεχνών και του αθλητισμού, αφετέρου.

Τα τελευταία χρόνια το  South-West University “Neofit Rilski”-Blagoevgrad συμμετείχε σε 36 διεθνή και εθνικά έργα, που χρηματοδοτήθηκαν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2013», του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) και του Νορβηγικού Χρηματοδοτικού Μηχανισμού (NFM). ) Ταμείο Υποτροφιών, Έβδομο Πρόγραμμα Πλαίσιο,  Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης, Πρόγραμμα Leonardo da Vinci, Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης. Υποπρόγραμμα KA2 – Γλώσσες, πρόγραμμα EU Erasmus+ Capacity Building in Higher Education κ.λπ.

Υπάρχουν πάνω από 30 εργαστήρια και ερευνητικά κέντρα διαθέσιμα στο Πανεπιστήμιο. Το Πανεπιστήμιο εφαρμόζει προληπτικές διεθνείς πολιτικές που περιλαμβάνουν τη συνεργασία εκπαιδευτικών και ερευνητικών ιδρυμάτων από όλη την Ευρώπη, τις ΗΠΑ, την Κεντρική Ασία και την Άπω Ανατολή Ασία. Το Πανεπιστήμιο έχει υπογράψει συμβάσεις με περίπου 30 πανεπιστήμια στην Ευρώπη στο πλαίσιο του προγράμματος κινητικότητας

Συνεργάτες:

Ecosystem Europe Association

Περιγραφή του οργανισμού:

Η Ecosystem Europe Association είναι μια περιβαλλοντική ΜΚΟ, που εγγράφηκε το 2013 στην πιο μειονεκτική οικονομικά περιοχή της Βουλγαρίας – τη βορειοδυτική, με δίκτυο επαγγελματιών και συνεργατών σε όλη την Ευρώπη.

Το Ecosystem Europe διαθέτει τεράστια εμπειρία και ικανότητες σε δύο βασικούς τομείς:

Ο οργανισμός έχει μακρά και βαθιά εμπειρία στον τομέα της προστασίας της φύσης, της αειφόρου ανάπτυξης και του υπεύθυνου τουρισμού. Το Ecosystem Europe πρωτοστάτησε σε πολλές ιδέες και προσπάθησε να παρακινήσει ενεργά μια αλλαγή στα παραδοσιακά εκπαιδευτικά πρότυπα και στην κατανόηση της βιώσιμης ανάπτυξης.

Από το 2018, το Ecosystem Europe είναι μέλος του δικτύου The One Planet UN, το οποίο είναι μια παγκόσμια πολυμερής εταιρική σχέση για τη βιώσιμη ανάπτυξη, που δημιουργεί συλλογικό αντίκτυπο μέσω των έξι προγραμμάτων του: Δημόσιες Προμήθειες, Κτίρια και Κατασκευές, Τουρισμός, Συστήματα Τροφίμων, Πληροφορίες Καταναλωτών, και Τρόπος Ζωής και Εκπαίδευση.

Η αποστολή του Ecosystem Europe είναι να εμπνεύσει την κοινωνία μας να αλλάξει προς την κυκλική οικονομία, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την οικονομία που βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε φυσικές αρχές.

Οι στόχοι μας είναι:

Δικτυακός τόπος

Μεσα κοινωνικής δικτύωσης:

Δικτυακός τόπος

Μεσα κοινωνικής δικτύωσης:

Συνεργάτες:

DEKAPLUS BUSINESS SERVICES LTD

Περιγραφή του οργανισμού:

Η DEKAPLUS είναι ένας οργανισμός κατάρτισης και παροχής συμβουλών επιχειρήσεων, που εστιάζει κυρίως στην ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων της διοίκησης των ΜΜΕ και του προσωπικού πρώτης γραμμής. Ιδρύθηκε το 2006 στη Λεμεσό της Κύπρου.

Το DEKAPLUS εστιάζει στις ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) για την επίτευξη βιωσιμότητας, στοχεύει στην ενίσχυση των πόρων που διαθέτουν οι ΜΜΕ, επιτρέποντάς τους έτσι να αποκτήσουν τη μέγιστη παραγωγικότητά τους. Επιπλέον, η DEKAPLUS μπορεί να μεσολαβήσει για την ανάπτυξη οποιωνδήποτε άλλων πόρων (οικονομικών, ανθρώπινων, ανατεθέντων σε εξωτερικούς συνεργάτες κ.λπ.) προκειμένου να διευκολύνει τη λειτουργία των ΜΜΕ. Προσφέρει συμβουλευτική τεχνογνωσίας σε συγκεκριμένες λειτουργίες της εταιρείας, όπως συστήματα διαχείρισης, εφοδιαστική αλυσίδα, τεχνολογία πληροφοριών και διαχείριση ανθρώπινων πόρων. Μια ομάδα ειδικών συμβούλων προσφέρει πρακτικά εργαλεία για την όξυνση των περιοχών χαμηλής απόδοσης ή για την αναδιαμόρφωση διαδικασιών. Παρέχει επίσης καθοδήγηση σε νέες νεοσύστατες επιχειρήσεις για τον εντοπισμό και την πρόσβαση σε ευκαιρίες χρηματοδότησης και για τη συμμετοχή σε δραστηριότητες δικτύωσης.

Συνεργάτες:

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Harghita

Περιγραφή του οργανισμού:

Η Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară Harghita (ADI Harghita) ιδρύθηκε το 2009 με πρωτοβουλία του Συμβουλίου της κομητείας Harghita και λειτουργεί με την υποστήριξη 50 τοπικών διοικήσεων με στόχο τη δημιουργία και διατήρηση μακροχρόνιας συνεργασίας με τις τοπικές διοικήσεις και οργανισμούς της κομητείας. εργάζονται στον τομέα του τουρισμού, πραγματοποιώντας εθνικά και διεθνή έργα, σκοπός των οποίων είναι η βελτίωση του τουρισμού, καθώς και η διατήρηση του πολιτισμού και του περιβάλλοντος. Ταυτόχρονα, στόχος του συλλόγου είναι και η προστασία του περιβάλλοντος, η εκλαΐκευση του τουρισμού του νομού, καθώς και η δρομολόγηση υπηρεσιών που σχετίζονται με την ανάπτυξή τους.

Η κύρια δραστηριότητα του οργανισμού είναι η ανάπτυξη και η εκλαΐκευση του τουρισμού στην κομητεία Harghita. Ο οργανισμός είναι επιφορτισμένος με τη διαχείριση, τη συντήρηση και τη διάδοση της εφαρμογής και του ιστότοπου Visit Harghita. Αυτή είναι η μόνη πλατφόρμα που απαντά σε όλες τις ερωτήσεις που πρέπει να γνωρίζει ένας τουρίστας πριν επισκεφτεί την κομητεία.

Ο σύλλογος έχει συμβάλει σημαντικά στην κατάρτιση της τουριστικής στρατηγικής του νομού και είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή της. Διευκολύνει την πρόσβαση σε αναπτυξιακές δυνατότητες για τους τουριστικούς φορείς και βελτιώνει το θεσμικό πλαίσιο του κλάδου. Αλληλεπιδρά με μεμονωμένα ενδιαφερόμενα μέρη – ξενοδοχεία, εστιατόρια, ταξιδιωτικές εταιρείες, φορείς λήψης αποφάσεων και άλλες επιχειρήσεις, προκειμένου να προσελκύσει περισσότερους τουρίστες. Διοργανώνει συνέδρια και συμμετέχει σε εκθέσεις και εκθέσεις για να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ των διαφόρων τουριστικών παραγόντων και να τους βοηθήσει να προωθήσουν τις υπηρεσίες τους πιο αποτελεσματικά και να παρέχουν καλύτερης ποιότητας τουριστικές προσφορές. Η ADI Harghita προωθεί ευκαιρίες κατάρτισης (επικοινωνία, μάρκετινγκ κ.λπ.) για τις τοπικές ΜΜΕ να αποκτήσουν τη γνώση χρήσης διαφορετικών εργαλείων για την προσέλκυση νέων πελατών και την προσφορά νέων και ποιοτικών υπηρεσιών. Η ομάδα δημιουργεί εκδόσεις, συμβάλλει σε θεματικά έργα (π.χ. Mary’s Way), προωθεί τον θρησκευτικό και πολιτιστικό τουρισμό και αναπτύσσει προγράμματα και έργα στον τομέα του αειφόρου τουρισμού.

Δικτυακός τόπος

Μεσα κοινωνικής δικτύωσης:

Μεσα κοινωνικής δικτύωσης:

Συνεργάτες:

Europski klaster Alpe Adria Pannonia

Περιγραφή του οργανισμού:

Η EUROPEAN CLUSTE ALPE ADRIA PANNONIA ιδρύθηκε στις 26.09.2014. στο Νόβι Σαντ, αυτόνομη επαρχία της Βοϊβοντίνα, Δημοκρατία της Σερβίας Νόβι Σαντ, η πόλη της ευρωπαϊκής πρωτεύουσας της νεολαίας 2019 και η πόλη της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021/2022

Το Cluster είναι ένας μη κυβερνητικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός με 100 μέλη νομικών προσώπων: εμπορικά επιμελητήρια, φορείς τοπικής ανάπτυξης, φορείς αγροτικής ανάπτυξης, τουριστικούς οργανισμούς, κολέγια και ινστιτούτα, ΜΚΟ, εταιρείες, μικρά clusters, συνεταιρισμούς. Κύριος στόχος του cluster είναι η καθιέρωση συνεργασίας με ευρωπαϊκές περιφέρειες, με ιδιαίτερη έμφαση στις περιοχές Άλπεων-Αδριατικής-Παννονίας, Δούναβης, Αδριατικής-Ιονίου και Agri Bio Mediterranean.

Κύριος στόχος του cluster είναι η δημιουργία συνεργασίας με ευρωπαϊκές περιφέρειες, με ιδιαίτερη έμφαση στις περιοχές Άλπεων-Αδριατικής-Παννονίας, Δούναβης, Αδριατικής-Ιονίου και Agri Bio Mediteranneo. Οι κύριες δραστηριότητες του cluster επικεντρώνονται στην ανάπτυξη της τεχνολογικής προόδου στην οικονομία, τη γεωργία και τον τουρισμό, τη διατήρηση της υπαίθρου και την αειφόρο ανάπτυξη αγροτικών περιοχών, έξυπνων χωριών, έξυπνων πόλεων, προστασία και διατήρηση της παραδοσιακής και βιολογικής γεωργίας, δημιουργία επώνυμων προϊόντων με προστατευόμενη γεωγραφική προέλευση, αγροτικός, πολιτιστικός και οικολογικός τουρισμός με έμφαση στον οικολογικό αγροτουρισμό, μη τυπική εκπαίδευση, προώθηση της καινοτομίας και δικτύωσης, προστασία του περιβάλλοντος, οικολογία, ανάπτυξη σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την επίτευξη ισόρροπης τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης και ανάπτυξης, προώθηση πολιτιστικής και ιστορικής κληρονομιάς, παραδοσιακών προϊόντων με έμφαση στο κρασί, γαλακτοκομικά και κρεατικά, ανάδειξη παλαιών χειροτεχνιών και επαγγελμάτων, διοργάνωση εκθέσεων, στρογγυλά τραπέζια, συνέδρια, εκπαιδευτικές εκδρομές.

Συνεργάτες:

INSTALOFI LEVANTE SL

Περιγραφή του οργανισμού:

Instalofi Levante S.L. – Η FyG Consultores (FYG) είναι ένας ιδιωτικός οργανισμός εκπαίδευσης και κατάρτισης, που προωθεί την τοπική αγορά εργασίας καθώς και μια διαδικασία δια βίου μάθησης ενηλίκων, εταιρειών και νέων. Η FYG εργάζεται ενεργά στις υπηρεσίες ανάπτυξης σταδιοδρομίας για να αναφέρεται σε ένα ευρύ φάσμα προγραμμάτων και υπηρεσιών των οποίων ο κύριος σκοπός είναι να βοηθήσουν τα άτομα να αποκτήσουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις στάσεις για να αναπτύξουν δεξιότητες ζωής και να διαχειριστούν τη μάθηση, την εργασία και τη σταδιοδρομία τους. Τα προγράμματα κατάρτισης που παρέχει η FyG σχετίζονται με τη δημιουργία επιχειρήσεων και καινοτόμες έννοιες, την επιχειρηματικότητα, τις ψηφιακές δεξιότητες και μετασχηματισμό, την ανάπτυξη υπηρεσιών, τη σκέψη σχεδιασμού υπηρεσιών, την κατάρτιση βασικών δεξιοτήτων απασχολησιμότητας. Ιδρύθηκε το 2001, είναι επίσης παρούσα στις διεθνείς αγορές ενεργώντας ενεργά στον τομέα των συμβούλων στρατηγικής διεθνοποίησης, βοηθώντας τις εταιρείες να καθορίσουν στρατηγικές που τους επιτρέπουν να αναπτυχθούν σε ξένες αγορές και διεθνείς επιχειρήσεις. Ως προμηθευτής καινοτόμων λύσεων, προσθέτοντας επιχειρηματική αξία μέσω εφαρμογής εκπαιδευτικής μεθοδολογίας σε επαγγελματικό επίπεδο, καινοτόμων τύπων, ψηφιακού μετασχηματισμού για εταιρείες, μεθόδων συνεργασίας και συνεργασιών, επιλογής ανθρώπινου δυναμικού και εκπαίδευσης στη διεθνοποίηση, η εταιρεία είναι σε θέση να βοηθήσει στον τρόπο τους να αναπτυχθούν σε ΜΜΕ και επιχειρηματίες.

Δικτυακός τόπος

Μεσα κοινωνικής δικτύωσης:

Δικτυακός τόπος

Μεσα κοινωνικής δικτύωσης:

Συνεργάτες:

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΙΑΣ ΕΠΕ

Περιγραφή του οργανισμού:

Ο DIAS VET, είναι ένας εκπαιδευτικός και συμβουλευτικός οργανισμός διαπιστευμένος από τον Ελληνικό Εθνικό Οργανισμό – ΕΟΠΠΕΠ. Ιδρύθηκε το 2009 στην Ελλάδα, και διαθέτει 3 πλήρως λειτουργικά γραφεία στις πόλεις Τρίκαλα, Καρδίτσα και Βόλο. Διαθέτει 11 άτομα πλήρους απασχόλησης και 50 εκπαιδευτές / ειδικούς μερικής απασχόλησης

Ο οργανισμός μας στοχεύει να συμβάλει ουσιαστικά στη διασφάλιση ίσης πρόσβασης στη γνώση για όλα τα μέρη της κοινωνίας (ιδιαίτερα των μη προνομιούχων νέων), στην προώθηση της βιωσιμότητας, της υγιούς συμπεριφοράς και στη διαμόρφωση ενός καλύτερου μέλλοντος για τους ανθρώπους. Ένας από τους κύριους στόχους μας είναι η προώθηση της νεανικής επιχειρηματικότητας και της προσωπικής πρωτοβουλίας, καθώς πιστεύουμε ότι αυτός είναι ο κύριος τρόπος για να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να ξεπεράσουν την πρόκληση της αυξανόμενης ανεργίας.