SURE TO TOURISM

Резултати от проекта

IO1: Създаване на карта с цифрови умения / Разработване на учебна програма за обучение

Ще бъде разработен набор от умения (дигитална карта с умения), който се фокусира върху областите на устойчивост за ММП в туристическия сектор. Дигиталната карта с умения ще описва модулите на курса, които се очакват при определено ниво на умения. Съществуващите материали за курса ще бъдат прегледани и анализирани и ще бъде съставен набор от умения. Учебната програма предоставя подробен преглед на всеки от модулите, предлагани по време на курса. За всеки от модулите може да се намери описание на съдържанието, целите и броя на уроците, което позволява на целевата група да реши дали да вземе специален курсов модул или не. Може да се каже, че учебната програма е последващият резултат от създаването на дигитална карта с умения.

IO2: Разработка, инсталиране и администриране на платформа за електронно обучение

Проектиране и инсталиране на платформа Open eLearning, което включва: – Инсталиране и управление на платформата Open eLearning. – Създаване на множество потребителски роли на платформата. – Проектиране на структури на електронни курсове. – Възможност за изпращане на коментари от потребители на платформата.

IO3: SU.RE към туризма - Пакет за обучение

Колекция от инструменти и знания за ключовите умения, необходими на предприемачите, работещи в сектора на МСП, за да се повиши индексът на цифрова готовност на бизнеса и да се хармонизират със съвременните стандарти. То ще бъде адресирано до крайния бенефициент на проекта: малки и средни предприемачи и бъдещи предприемачи. Пакетът ще се състои от модули и ще бъде разработен в отворена учебна среда. Резултатите ще бъдат комбинация от методологии за устойчивост в обучението по туризъм: комбинация от теоретични курсове, практически дейности, инструменти за оценка, практически опит и др.

IO4: Инструмент за самооценка на устойчивостта

Разработване на онлайн интерактивен инструмент за малки и средни предприятия в сектора на туризма, който ще включва следните процеси (инструменти): – Инструмент за самооценка на устойчивостта – Генератор за картографиране на ресурси – Инструмент за генериране на идеи.