SURE TO TOURISM

SURE TO TOURISM

Устойчивостта като инструмент за възстановяване на малкия туристически бизнес

Относно проекта

Проектът има за цел да създаде нови политики и инструменти, които включват както икономически, така и екологични аспекти, за да подпомогне екологичното възстановяване на хотелиерската индустрия, създавайки възможности за зелено рестартиране и възстановяване на хотелиерската индустрия, произтичащи от пандемията COVID-19.

Като се има предвид големият дял от БВП, който туристическата индустрия допринася в много европейски икономики, за проекта SU.RE. To Tourism е от решаващо значение да предостави на индустрията персонализираната подкрепа, необходима за устойчиво възстановяване. Въз основа на интервютата със заинтересованите страни и анализа на пазара трябва да бъде предоставен пакет с препоръчани инициативи за насърчаване на екологичното възстановяване на хотелиерската индустрия, включително краткосрочни препоръки, обучение за хотелиери относно поведенчески и технически мерки за постигане на бърз икономически ефект, прилагане на хигиенните изисквания и правилата за безопасност в ежедневните си операции. Това може да бъде придружено и от поетапен подход за улесняване на прилагането на мерки за намаляване на парниковите газове за хотелиерите. В допълнение, повишаването на уменията и използването на дигитални решения могат да предложат значителна помощ на собствениците на малък бизнес, за да превърнат своя туристически продукт и услуга в уникално устойчиво изживяване.

Целеви групи на проекта

Собствениците на МСП
Мъже и жени (работещи и безработни), хора с висок потенциал, но също и такива, които са изправени пред риск от изключване от пазара на труда
Доставчици на обучение, обучители на възрастни, консултанти и професионалисти в туризма
Организации, които предоставят професионално обучение и образование, и услуги за подкрепа на предприемачи в туризма като туристически асоциации, камари, местни или регионални институции и др.
Асоциации на собствениците на хотели
Туроператори
Екологични групи
Предприятия и компании в сферата на информационните и телекомуникационни технологии

Цели на проекта SU.RE. To Tourism

Основната цел на проекта SU.RE. To Tourism е да отговори на нуждите от обучение на собствениците на туристически МСП в ключови трансверсални умения въз основа на нови актуализирани изследвания и да засили техните бизнес дейности с постигане на икономическо, социално и екологично въздействие. Проектът SU.RE. To Tourism е партньорство на европейско ниво, предназначено да разработи основни и иновативни методи за обучение, които най-добре насърчават устойчивото възстановяване на малкия туристически бизнес, отговаряйки на нуждата от образование и обучение благодарение на иновативно предложение, основано на участие и ИКТ.

Този проект ще се съсредоточи върху малкия туристически бизнес и краткосрочните и средносрочните мерки, които са в състояние да подкрепят зеленото повторно отваряне на туристическата индустрия, като допринесат за:

Краткосрочните мерки ще включват:

Свържете се с нас

Участващи организации